Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Suscribirse a las novedades del tablón de anuncios

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Todas
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Guardar Volver

Deixar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción del tablón de anuncios

Guardar Volver
Buscador

Secretaria i Òrgans de Govern

Secretaria i Òrgans de Govern
111 anuncios
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deleguen en el vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals, les competències en matèria de cessió temporal de béns mobles del patrimoni cultural de la UB
Resolució del Rector per la qual es deleguen competències en la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència
Resolució del Rector per la qual es deleguen competències en la Vicerectora d'Igualtat i Gènere
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es nomena vocal en la Junta de Govern del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
Resolució del Rector per la qual delega la representació en la Junta de Govern del Consell de Govern del CSUC, a favor del vicerector de Transformació Digital
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa la Dra. Concepció Amat Miralles, vicerectora de Política Docent, membre del Consell de Direcció de l'IDP-ICE
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa membre de la Comissió Avaluadora dels Trams Docents del professorat de l'INEFC
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en el vicerector de recerca.
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es deleguen competències en el vicerector Adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador
Resolució del rector per la qual es nomena membre de la Comissió de Càtedres i Aules UB (CAUB)
Sede Electrónica