Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Suscribirse a las novedades del tablón de anuncios

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Todas
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Guardar Volver

Deixar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción del tablón de anuncios

Guardar Volver
Buscador
Todas
7.082 anuncios
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de la plaça 6529 (Tribunal nº 35) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista de laboratori a l'Administració de centre de Medicina i Ciències de la Salut - Bellvitge (Codi R/2018/11)
Anunci del llistat definitiu de persones admeses i excloses del concurs de diverses places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
Anunci del llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs.
Anunci del llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs.
Anunci del llistat defintiu de persones admeses i excloses al concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona. Nomenament del membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Anunci del llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos.
Anunci de la resolució dels efectes de l'anunci de contracte de relleu d'un/a Tècnic/a especialista de biblioteca del CRAI - Biblioteca de Belles Arts (6474) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la resolució dels efectes de la convocatòria de l'Anunci de mobilitat temporal voluntària de PAS laboral fix per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista de biblioteca del CRAI - Biblioteca de Belles Arts (R/2018/10) amb motiu d'una jubilació parcial
Sede Electrónica