Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Suscribirse a las novedades del tablón de anuncios

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Todas
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Guardar Volver

Deixar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción del tablón de anuncios

Guardar Volver
Buscador
Todas
7.082 anuncios
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de catedràtics d'universitat de promoció interna
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses de Tècnic/a Superior de Comitè Ètic d'Experimentació Animal (A/2018/08)
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a de grau mitjà de vendes i distribució editorial (Codi R/2018/13), amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci d'una convocatòria de beca de col·laboració amb el Màster en Antropologia i Etnografia de la Facultat de Geografia i Història (FGH2018.10)
Anunci de la convocatòria i tipologia de la prova i barem aplicable de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a especialista de laboratori a l'Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (7335)
Anunci de la publicació de la convocatòria d'entrevistes i la composició de la Comissió de Valoració de l'Anunci per tal de cobrir provisionalment, en comissió de serveis, les funcions corresponents al lloc d'Administratiu/va a l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut -Clínic-(15336)
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia per a places de catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés a places de catedràtics d'universitat de promoció interna vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals per a places del cos docent de catedràtics d'universitat de torn lliure
Sede Electrónica