Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Suscribirse a las novedades del tablón de anuncios

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Todas
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Guardar Volver

Deixar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción del tablón de anuncios

Guardar Volver
Buscador
Todas
7.082 anuncios
Anunci de la publicació del resultat de l'entrevista de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Auxiliar de Serveis de l'Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) (7445)
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de les places 6251 i 9330 (Tribunal nº 41) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de les places 7064, 7067 i 7110 (Tribunal nº 18) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci de Resolució de la Convocatòria extraordinària de 2 beques de col·laboració amb Alumni UB i la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona
17/09/2018 15:04 - Registro de publicación

2018.10

Anunci de Resolució de la Convocatòria extraordinària d'1 beca de col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la Universitat de Barcelona
Anunci de Resolució de la Convocatòria extraordinària d'1 beca de col·laboració amb el Gabinet del Rectorat de la Universitat de Barcelona
17/09/2018 14:50 - Registro de publicación

2018.12

Anunci de la publicació de l'Anunci de contracte de relleu per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista de suport a l'aplicació Perseu (Codi R/2018/04) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places de catedràtics d'universitat de torn lliure
Anunci de contracte de relleu d'un/a Tècnic/a superior d'anàlisi al Gabinet del Rectorat (15396) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a grau mitjà de laboratori a l'Administració de centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)
Sede Electrónica