Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

Suscribirse a las novedades del tablón de anuncios

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Todas
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Guardar Volver

Deixar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción del tablón de anuncios

Guardar Volver
Buscador
Todas
7.082 anuncios
Anunci de la publicació de la convocatòria i tipologia de la prova i distribució del barem de l'Anunci de nomenament de Lletrat/ada de funcionari interí (Codi 29822)
Anunci del calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial per a places de catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
Anunci del calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de la publicació del resultat de la prova i convocatòria d'entrevistes de l'Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a grau mitjà de laboratori dels Centres Científics i Tecnològics UB (Codi R/2018/02) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació del resultat de la prova del contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Tècnic/a superior d'anàlisi al Gabinet Tècnic del Rectorat (15396)
Anunci dels resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de la plaça 6594 (Tribunal nº 5) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci de la Convocatòria d'exposició de memòria del lloc de treball 9871 de la Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (Full 187)
Anunci del calendari de fases del concurs de l'àrea de coneixement de Microbiologia del concurs d'accés a places de professorat titular d'universitat
Anunci de la publicació de l'Anunci de contracte de relleu d'un/a Tècnic/a especialista Informàtic/a de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb motiu d'una jubilació parcial (Codi 8309)
Sede Electrónica