You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Anunci de calendari de fases del concurs del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Electronic office