Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
278 publicacions
Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona
26/01/2023 19:15 - Registre de publicació

Data aprovació: 14/12/2022

Data entrada en vigor: 15/12/2022

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Comissió de Seguiment del III Pla d'igualtat de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona
22/12/2022 11:50 - Registre de publicació

Els articles 23 a 37 de la Normativa de creació i funcionament de les estructures internes de recerca i transferència de la Universitat de Barcelona es deroguen per la Disposició Derogatòria de la Normativa d'Estructures Internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona, aprovada per acord del Consell de Govern de 19 d'octubre de 2022.

Data aprovació: 14/10/2021

Data entrada en vigor: 15/10/2021

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Normativa d'Estructures Internes de transferència, innovació i emprenedoria de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de cursos de postgrau i d'extensió universitària de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Comissió de Política Lingüística, Delegada del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona
Seu electrònica