Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
455 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es revoca delegació i es delega la representació del rector en la Càtedra UB COIB d'Infermeria
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Estudis en Territori i Resiliència" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Danone d'Alimentació Saludable i Sostenible" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Aprenentatge Servei" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena el director i els membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Medicina Legal, Responsabilitat Professional i Seguretat Clínica" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona
23/02/2023 20:17 - Registre de publicació

Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat abans del curs 2024-2025 els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat en el moment d'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu al dipòsit, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral que s'aplicarà aquests estudiants a partir del curs acadèmic 2024-2025, serà la Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona aprovada pel Consell de Govern de data 28 de febrer de 2024.

Data d'aprovació inicial: 16/03/2012

Data d'entrada en vigor: 17/03/2012

Data d'última modificació: 14/07/2021

És vigent? No

Normativa i Reglaments UB
Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona
09/04/2024 09:15 - Registre de publicació

Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2024-2025 i s'aplica íntegrament als estudiants que es matriculin per primera vegada a partir del curs 2024-2025. El curs 2024-2025 s'inicia l'1 d'octubre de 2024.

Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment d'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu al dipòsit, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral que preveu aquesta normativa és aplicable a aquests estudiants a partir del curs acadèmic 2024-2025

Data d'aprovació inicial: 28/02/2024

És vigent?

Resolucions
Resolució per la qual s'aproven i es publiquen les bases generals dels concursos de trasllat i de reincorporació d'excedències i de promoció interna per proveir llocs de treball vacants de personal d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona
14/12/2022 12:32 - Registre de publicació

Aquestes bases generals s'aplicaran a totes les bases específiques publicades en data anterior al 8 d'abril de 2024. Totes les bases específiques publicades en data posterior al 8 d'abril de 2024 se sotmetran a les bases general aprovades amb data 2 d'abril de 2024

Data d'aprovació inicial: 13/12/2022

Data d'entrada en vigor: 14/12/2022

És vigent?

Resolucions
Resolució per la qual s'aproven i es publiquen les bases generals dels concursos de trasllat i de reincorporació d'excedències i de promoció interna per proveir llocs de treball vacants de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona
05/04/2024 14:32 - Registre de publicació

Totes les bases específiques publicades en data anterior al 8 d'abril de 2024 se sotmetran a les bases generals aprovades en data 13 de desembre de 2022

Data d'aprovació inicial: 02/04/2024

Data d'entrada en vigor: 08/04/2024

És vigent?

Normativa i Reglaments UB
Reglament Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
27/07/2022 11:18 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 20/10/2017

Data d'entrada en vigor: 21/10/2017

És vigent? No

Seu electrònica