Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Instruccions

15 publicacions
Instruccions / Rector
Instrucció 1/2023, de 16 de maig, del vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística per la qual es dóna publicitat a diversos acords i recomanacions vigents de la Comissió de Política Lingüística
Instruccions / Secretaria General
Instrucció de la Secretaria General de la Universitat de Barcelona relativa als documents que requereixen la signatura electrònica de càrrecs de la UB
05/05/2023 12:14 - Registre de publicació

Data aprovació: 04/05/2023

Data entrada en vigor: 03/07/2023

És vigent?

Instruccions / Secretaria General
Instrucció de la Secretaria General de la Universitat de Barcelona relativa a la gestió de les reunions dels òrgans col·legiats
Instruccions / Secretaria General
Instrucció de la Secretària General sobre l'aplicació del document "Directrius de Tècnica Normativa. Criteris per millorar la qualitat tècnica de la normativa de la Universitat de Barcelona".
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2016, de 7 de juliol, de la Secretaria General, en relació amb l'aprovació de les actuacions per garantir l'homogeneïtat i claredat de les adreces electròniques corporatives
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2019, de 28 març, de la Secretaria General, en relació amb els processos de creació, modificació i supressió de les denominacions oficials de les estructures, òrgans, unitats i ens de la Universitat de Barcelona
Instruccions / Rector
Instrucció conjunta del vicerector de Personal Docent i Investigador, del vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca i del vicerector de Recerca, de data 10 d'octubre de 2019, relativa a la finalització dels contractes del personal investigador predoctoral en formació de la Universitat de Barcelona
Instruccions / Rector
Instrucció 1/2017, del vicerectorat de Personal Docent i Investigador, sobre l'activitat docent del personal investigador predoctoral adscrit a centres externs a la Universitat de Barcelona
Instruccions
Instrucció dels vicerectorats de Docència i Ordenació Acadèmica i de Personal Docent i Investigador, de 29 d'octubre de 2018, per a l'aplicació de l'encàrrec docent al professorat associat de la Universitat de Barcelona
Instruccions / Gerència
Instrucció del Gerent de la Universitat de Barcelona, de 28 de gener de 2020, per a l'autorització prèvia a la tramitació dels convenis
Seu electrònica