Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Instruccions

26 publicacions

RSS

Instruccions / Secretaria General
Instrucció 3/2024, de 21 de març, de la Secretaria General sobre la denominació personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Instruccions
Instrucció 1/2022 de la Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació referent a la Guia per a la correcta identificació de l'autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 2/2024, de 2 de febrer, de la Secretaria General sobre la identificació dels estudiants en les publicacions de qualificacions i activitats docents
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2024, de 31 de gener, de la Secretaria General, per la qual es dona publicitat al document "Criteris relatius a l'elaboració, tramitació i publicació de les instruccions de la Universitat de Barcelona"
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives
Instruccions
Instrucció 8/2023, de 10 de novembre, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, que estableix un mecanisme de supervisió i acompanyament relatiu a la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives i dilucida qüestions relatives a la seva aplicació
Instruccions
Instrucció 7/2023 de la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona per la qual es defineixen les característiques de les activitats de transferència corresponents a contractes de recerca o serveis, a l'efecte d'atribuir puntuació en l'avaluació d'inputs del PDA de recerca
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 6/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General sobre els aspectes formals i gràfics dels textos institucionals
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 5/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General i el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre la traducció al castellà i a l'anglès de les disposicions normatives
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 4/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General, que modifica la Instrucció 1/2023, de 10 de març sobre l'aplicació del document "Directrius de tècnica normativa: criteris per millorar la qualitat tècnica de la normativa de la Universitat de Barcelona"
Seu electrònica