Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

Instruccions

22 publicacions

RSS

Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives
Instruccions
Instrucció 8/2023, de 10 de novembre, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, que estableix un mecanisme de supervisió i acompanyament relatiu a la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives i dilucida qüestions relatives a la seva aplicació
Instruccions
Instrucció 7/2023 de la vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona per la qual es defineixen les característiques de les activitats de transferència corresponents a contractes de recerca o serveis, a l'efecte d'atribuir puntuació en l'avaluació d'inputs del PDA de recerca
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 6/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General sobre els aspectes formals i gràfics dels textos institucionals
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 5/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General i el Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre la traducció al castellà i a l'anglès de les disposicions normatives
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 4/2023, de 10 d'octubre, de la Secretaria General, que modifica la Instrucció 1/2023, de 10 de març sobre l'aplicació del document "Directrius de tècnica normativa: criteris per millorar la qualitat tècnica de la normativa de la Universitat de Barcelona"
Instruccions / Gerència
Instrucció de la Gerenta en relació amb el procés selectiu per contractar personal vinculat amb finançament específic, propi o extern, públic o privat
13/07/2023 12:59 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 27/06/2023

Data d'entrada en vigor: 27/06/2023

És vigent?

Instruccions / Rector
Instrucció del Vicerectorat de Personal Docent i Investigador, de 17 de maig de 2023, en relació a la renovació de professorat associat per al curs 2023-2024
Instruccions / Rector
Instrucció 1/2023, de 16 de maig, del vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística per la qual es dóna publicitat a diversos acords i recomanacions vigents de la Comissió de Política Lingüística
Instruccions / Secretaria General
Instrucció de la Secretaria General de la Universitat de Barcelona relativa als documents que requereixen la signatura electrònica de càrrecs de la UB
05/05/2023 12:14 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 04/05/2023

Data d'entrada en vigor: 03/07/2023

És vigent?

Seu electrònica