You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher Help
Clean
Clean
Clean
Clean

Resolucions

177 publications

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado y máster
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos de doctorado
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado y la acreditación institucional de los centros de la Universitat de Barcelona en favor de la vicerrectora de Política Académica
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado en favor de la vicerrectora de Política Académica
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a la Sra. Alejandra Allonca Sánchez, membre de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+fòbiques
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a la Dra. Ainoa Mateos Inchaurrondo, membre de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+fòbiques
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena al Dr. Octavi Torres Gomariz membre de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+fòbiques
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 15 de setembre de 2023, per la qual es nomena provisionalment a la Directora de la Unitat d'igualtat i al psicòleg en funcions, membres de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa un representat de la Universitat de Barcelona al Consell de Govern i la Comissió Executiva del Consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Resolucions / d'Organització
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona de creació, modificació o supressió d'unitats administratives
Electronic office