Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
482 publicacions

RSS

Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena patró de la Fundació Bosch i Gimpera
Normativa i Reglaments UB
Reglament de funcionament intern del Centre de Recerca en Institucions, Política i Economia (IPERC) de la Universitat de Barcelona
Normativa i Reglaments UB
Normativa de contractació del personal investigador predoctoral en formació de la UB amb càrrec a finançament de projectes o contractes de recerca
Normativa i Reglaments UB
Normativa de contractació del personal investigador predoctoral en formació amb càrrec a finançament de projectes o contractes de recerca
Normativa i Reglaments UB
Reglament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
25/07/2022 13:28 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 12/07/2023

Data d'entrada en vigor: 13/07/2023

Data d'última modificació: 08/05/2024

Data d'entrada en vigor de l'última modificació: 08/05/2024

És vigent?

Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado y máster
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos de doctorado
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado y la acreditación institucional de los centros de la Universitat de Barcelona en favor de la vicerrectora de Política Académica
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado en favor de la vicerrectora de Política Académica
Normativa i Reglaments UB
Bases d'execució del Pressupost 2024 de la Universitat de Barcelona
Seu electrònica