You are here: Home →  Services → Regulatory provisions

Regulatory provisions

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Searcher Help
Clean
Clean
Clean
Clean
493 publications

RSS

Resolucions / d'Organització
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona de creació, modificació o supressió d'unitats administratives
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d'Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives
Instruccions / Rector
Instrucció 1/2023, de 16 de maig, del vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística per la qual es dóna publicitat a diversos acords i recomanacions vigents de la Comissió de Política Lingüística
Instruccions / Secretaria General
Instrucció 7/2024, de 15 de juliol, de la Secretaria General, el Vicerectorat de Governança i Organització i el Vicerectorat d'Igualtat i Gènere, amb la col·laboració del delegat del rector per a la política lingüística i publicacions, sobre l'ús del llenguatge inclusiu no androcèntric en les disposicions normatives
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de delegació de competències en la directora o director del Campus de l'Alimentació de Torribera
Normativa i Reglaments UB
Reglament de règim intern del Campus de l'Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena director i membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Estudi de les Neoplàsies Mieloides" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena director i membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Fundació Cassià Junt, Cuina Justa d'Integració de Persones amb discapacitat" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena director i membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Dieta Mediterrània" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Resolucions / de nomenaments
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena director i membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra UB "Departament de Justícia, Drets, Memòria sobre Avaluació d'Impacte Social i Econòmic de l'Administració de Justícia" i delega la seva representació en l'esmentada Comissió
Electronic office