Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador Ayuda
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar
479 publicaciones

RSS

Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado y máster
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos de doctorado
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado y la acreditación institucional de los centros de la Universitat de Barcelona en favor de la vicerrectora de Política Académica
Resoluciones / de delegaciones de represenación
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado en favor de la vicerrectora de Política Académica
Normativa y Reglamentos UB
Bases d'execució del Pressupost 2024 de la Universitat de Barcelona
Instrucciones / Gerencia
Instrucció 5/2024, de 31 de maig, de la gerenta i el vicerector de Política de Digitalització, sobre l'adquisició d'equipament informàtic i audiovisual, per la qual es modifica la Instrucció anterior conjunta del vicerector de Transformació Digital i el gerent de la Universitat de Barcelona, de 28 de febrer de 2020, de dotació d'equipament informàtic i telefonia
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a la Sra. Alejandra Allonca Sánchez, membre de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+fòbiques
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena a la Dra. Ainoa Mateos Inchaurrondo, membre de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+fòbiques
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es nomena al Dr. Octavi Torres Gomariz membre de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+fòbiques
Resoluciones / de nombramientos
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 15 de setembre de 2023, per la qual es nomena provisionalment a la Directora de la Unitat d'igualtat i al psicòleg en funcions, membres de la Comissió Tècnica del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i l'actuació contra les situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques
Sede Electrónica