Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Disposiciones normativas

Disposiciones normativas

Buscador en fase de desarrollo y pruebas. No se garantiza la integridad de la información que se consigna. Para dudas sobre el buscador diríjase a secretaria.general@ub.edu

Buscador
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Limpiar
397 publicaciones

RSS

Normativa y Reglamentos UB
Reglament d'organització, funcionament i exercici del control intern de la Universitat de Barcelona
01/03/2023 16:46 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 12/05/2016

Data d'entrada en vigor: 13/05/2016

Fecha de última modificación: 24/02/2021

¿Es vigente?

Normativa y Reglamentos UB
Reglament del personal jubilat, del professorat emèrit i honorari, i de la distinció honorífica del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona
Normativa y Reglamentos UB
Reglament del Departament de Dret Privat de la Facultat de Dret
26/07/2022 17:07 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 14/06/2017

Data d'entrada en vigor: 15/06/2017

Fecha de última modificación: 01/03/2023

¿Es vigente?

Normativa y Reglamentos UB
Reglament de la Facultat de Biologia
25/07/2022 12:41 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 15/02/2017

Data d'entrada en vigor: 16/02/2017

Fecha de última modificación: 01/03/2023

¿Es vigente?

Normativa y Reglamentos UB
Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona
24/04/2023 18:04 - Registro de publicación

Data d'aprovació inicial: 03/10/2013

Data d'entrada en vigor: 04/10/2013

Fecha de última modificación: 22/07/2019

¿Es vigente?

Normativa y Reglamentos UB
Reglament de Funcionament Intern de l'Observatori d'Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona
Normativa y Reglamentos UB
Normativa de contractació del personal investigador predoctoral en formació de la UB amb càrrec a finançament de projectes o contractes de recerca
Normativa y Reglamentos UB
Reglament Intern de la Comissió d'Internacionalització delegada del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona
Normativa y Reglamentos UB
Reglament General d'Eleccions de la Universitat de Barcelona
19/09/2022 08:50 - Registro de publicación

Deroga tots els reglaments i normatives anteriors en matèria electoral de la Universitat de Barcelona.

Data d'aprovació inicial: 11/11/2019

Data d'entrada en vigor: 12/11/2019

Fecha de última modificación: 27/06/2023

¿Es vigente?

Normativa y Reglamentos UB
Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona
Sede Electrónica