Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

de delegació de competències

29 publicacions

RSS

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de delegació de competències en la directora o director del Campus de l'Alimentació de Torribera
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de recerca
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
08/02/2024 10:57 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 25/10/2021

Data d'entrada en vigor: 25/10/2021

És vigent? No

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 3 de juny de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència en matèria de verificació i modificació dels títols oficials de Doctorat
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en Matèria d'Internacionalització
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en materia de Recerca
08/02/2024 10:53 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 05/02/2024

Data d'entrada en vigor: 05/02/2024

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2021, de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 12 de juny de 2019, per la qual es delega en el vicerector d'Investigació i en la vicerectora d'Igualtat la competència d'emetre certificacions en matèria de polítiques de gènere, per la sol·licitud de projectes d'investigació en matèria de gènere
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 17 de maig de 2019, per la qual es deleguen en el vicerector de Projecció i Internacionalització, competències en matèria de convocatòries d'ajuts en el marc del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora Internacional
Seu electrònica