Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

de delegació de competències

28 publicacions

RSS

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 9 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de recerca
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
08/02/2024 10:57 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 25/10/2021

Data d'entrada en vigor: 25/10/2021

És vigent? No

Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 3 de juny de 2021, per la qual es deleguen competències en matèria de Recerca
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència en matèria de verificació i modificació dels títols oficials de Doctorat
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en Matèria d'Internacionalització
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector per la qual es deleguen competències en materia de Recerca
08/02/2024 10:53 - Registre de publicació

Data d'aprovació inicial: 05/02/2024

Data d'entrada en vigor: 05/02/2024

És vigent?

Resolucions / de delegació de competències
Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2021, de delegació de competències a les comissions delegades del Consell de Govern
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 12 de juny de 2019, per la qual es delega en el vicerector d'Investigació i en la vicerectora d'Igualtat la competència d'emetre certificacions en matèria de polítiques de gènere, per la sol·licitud de projectes d'investigació en matèria de gènere
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 17 de maig de 2019, per la qual es deleguen en el vicerector de Projecció i Internacionalització, competències en matèria de convocatòries d'ajuts en el marc del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora Internacional
Resolucions / de delegació de competències
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es deleguen competències en el vicerector de Relacions Laborals en matèria de negociació col·lectiva
Seu electrònica