Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador Ajuda
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

de delegacions de representació

34 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado y máster
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona, de delegación de competencias en materia de verificación, modificación y acreditación de los títulos de doctorado
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado y la acreditación institucional de los centros de la Universitat de Barcelona en favor de la vicerrectora de Política Académica
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona por la cual se delega la competencia de verificación, modificación y acreditación de los títulos oficiales de grado, máster universitario y doctorado en favor de la vicerrectora de Política Académica
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual es designa un representat de la Universitat de Barcelona al Consell de Govern i la Comissió Executiva del Consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, per la qual es revoca delegació i es delega la representació del rector en la Càtedra UB COIB d'Infermeria
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en l'Associació Institut Joan Lluís Vives
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 13 de maig de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en la signatura de contractes i convenis en matèria d'edició
Resolucions / de delegacions de representació
Resolución del Rector de la Universitat de Barcelona por la que se delega la competencia en materia de verificación y modificación de los títulos oficiales de grado y máster universitario
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s'accepta la renovació del càrrec de la Universitat de Barcelona com a patrona de la Fundació Tot Raval i se'n delega la representació de la Universitat en el Patronat
Seu electrònica