Sou aquí: Inici →  Serveis → Disposicions normatives

Disposicions normatives

Buscador en fase de desenvolupament i proves. No es garanteix la integritat de la informació que s'hi consigna. Per dubtes sobre el cercador adreceu-vos a secretaria.general@ub.edu

Cercador
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

de delegacions de representació

20 publicacions

RSS

Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 17 de març de 2023, per la qual designa representant de la Universitat de Barcelona a l'Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector, de 8 de juliol de 2019, per la qual es delega en la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica la representació legal de la Universitat de Barcelona a la firma digital de sol·licituds d'ajudes pel "Foment de la investigació científica d'excel·lència María Guzmán" i se l'autoritza perquè pugui sol·licitar i obtenir el certificat digital de representant d'aquesta Universitat com a persona jurídica
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 9 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en el Consell Rector i es designa representant en el Consell Acadèmic de la UIMIR
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector, de 10 de febrer de 2021, per la qual es delega la representació en la Junta de Govern del Consell de Govern del CSUC, a favor del vicerector de Transformació Digital
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 26 de gener de 2021, per la qual es designen representants de la Universitat de Barcelona al Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de Barcelona
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 12 de febrer de 2021, per la qual es designa un representant de la Universitat de Barcelona al Memorial Democràtic
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 25 de febrer de 2021, per la qual delega la representació en el Patronat de la Fundació IEEC
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del rector de la Universitat de Barcelona, de 6 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona per la gestió del sistema i comunicacions de l'aplicació COSMET2 amb la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la representació de la Universitat de Barcelona al Consell Català del Moviment Europeu
Resolucions / de delegacions de representació
Resolució del Rector de la Universitat de Barcelona, de 22 d'abril de 2021, per la qual es delega la competència de representar la Universitat de Barcelona en l'Associació Institut Joan Lluís Vives
Seu electrònica