Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

92 convocatòries de selecció de personal

Nom Data de publicació Data de modificació Estat
Convocatòria de concurs de mèrits per a proveir llocs de treball de personal funcionari (full 186) 05-05-2017 20-09-2017 Obert
Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari (full 187) 05-05-2017 20-09-2017 Obert
Convocatòria de concurs específic de mèrits per a proveir llocs singulars de personal funcionari del centre de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (full 188) 05-05-2017 20-09-2017 Obert
Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (full 183) 29-07-2016 20-09-2017 Oberta
Anunci de contracte temporal de Cap d'unitat d'experimentació animal a l'Àrea de Suport a la Recerca als Centres Científics i Tecnològics Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. 02-06-2017 19-09-2017 Obert
Anunci de mobilitat temporal voluntària de personal laboral fix per motiu d'una jubilació parcial d'un Tècnic/a especialista de laboratori. Plaça 6550 16-05-2017 18-09-2017 obert
Anunci per tal de cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de Cap d'Unitat de Projectes del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (plaça 6290) 28-07-2017 18-09-2017 Obert
Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial (Tècnic/a grau mitjà laboratori - Administració de Centre de Física i Química) 19-05-2017 18-09-2017 Obert
Anunci de mobilitat temporal voluntària de personal laboral fix per motiu de la jubilació parcial de l'ocupant de la plaça 11822 de Tècnic/a especialista de biblioteca de CRAI- Unitat de Serveis a Usuaris. 21-07-2017 14-09-2017 Obert
Anunci de mobilitat temporal voluntària de personal laboral fix per motiu de la jubilació parcial de l'ocupant de la plaça 6997 d' Auxiliar de serveis de l'Administració de Centre d'Economia i Empresa. 21-07-2017 14-09-2017 Obert
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional
Seu electrònica