You are here: Home →  Services → Human resources

Human resources

Subscribe to the publication news of Human Resources

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Human Resources Unsubscription

Save Back
Searcher

Totes RSS

50 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de promoció interna (12 places) 26-10-2020 19-02-2021 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent de torn lliure (12 places) 26-10-2020 19-02-2021 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Institut de data 1 de gener de 2019 (7 places) 09-12-2020 17-02-2021 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (6 places) 30-11-2020 09-02-2021 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (72 places) 01-09-2020 04-02-2021 Open
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 13-11-2020 02-02-2021 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral 16-11-2018 28-01-2021 Open
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (11 places) 01-09-2020 25-01-2021 Open
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (promoció interna), vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018 19-01-2021 19-01-2021 Open
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat catedràtic en règim de contracte laboral permanent (torn lliure), vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018 19-01-2021 19-01-2021 Open
Electronic office