Usted está aquí: Inicio →  Servicios → Recursos humanos

Recursos Humanos

Suscribirse a las novedades de recursos humanos

Te puedes suscribir a las novedades de los ámbitos que escojas, ya sea un módulo o una categoría en específico de manera que cuando se publiquen nuevos anuncios recibirás un aviso en tu correo electrónico. En caso que ya estuvieses suscrito se actualizarían sus ámbitos guardados.
Correo electrónico
Totes
Personal d'administració i serveis
Personal funcionari
Accés funció pública i anuncis temporals
Convocatòria de provisió
Personal laboral
Concursos de nou ingrés i anuncis temporals
Concursos per a personal fix
Contractes de relleu
Personal docent
Concursos de personal contractat
Temporal
Permanent
Concursos de personal funcionari
Serra Hunter

Guardar Volver

Deixar de recibir novedades

Una vez canceles la/s suscripciones recibirá un correo de confirmación
Correo electrónico
Desuscripción total
Desuscripción de recursos humanos

Guardar Volver
Buscador

Totes RSS

1.866 convocatorias de selección de personal

Nombre Fecha de publicación Fecha de modificación Estado
Plaça del departament d'Antropologia Social, Àrea de coneixement Antropologia Social i Perfil Antropologia econòmica 10-11-2021 20-01-2022 Abierta
Convocatòria de concurs públic per proveir dues places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal 25-11-2021 19-01-2022 Abierta
Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Institut de Recerca de la Biodiversitat amb finançament a càrrec dels fons transferits a les partides pressupostaries: 2566BI01678000 D/687000300 / R2020/00 AR0M002 i 2566BI01678000 D/687000300 / C2021/G00 AR0M002 (POSTD16322122021) 22-12-2021 18-01-2022 Abierta
Plaça del departament d'Enginyeria Química i Química Analítica, Àrea de coneixement Enginyeria Química i Perfil Les pròpies de l'àrea 10-11-2021 18-01-2022 Abierta
Plaça de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 10-11-2021 18-01-2022 Abierta
Convocatòria de concurs públic per proveïr un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Biología Celular, Fisiología i Inmunología de la Facultat de Biologia amb financemt a càrrec del projecte MODELOS IN VITRO PARA ENSAYOS DE ADITIVOS: HACIA LA MEJORA DE UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE, IP: Isabel Navarro i Encarnació Capilla (PdC2021-121316-I00/AEI/10.13039/501100011033)(POSTD163197422122021) 21-12-2021 18-01-2022 Abierta
Plaça del departament de Geografia, Àrea de coneixement Anàlisi Geogràfica Regional i Perfil Geografia de Catalunya 10-11-2021 18-01-2022 Abierta
Plaça del departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Àrea de coneixement Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics i Perfil Avaluació psicològica 10-11-2021 18-01-2022 Abierta
Convocatòria de concurs d'una plaça de professorat agregat permanent 16-09-2021 18-01-2022 Abierta
CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER CONTRACTAR UN INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN L'INSTITUT DE LA MATEMÀTICA DE LA UB (IMUB) 09-12-2021 18-01-2022 Abierta
Sede Electrónica