Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022

Data de publicació:
03-06-2021
Data de modificació:
13-07-2021
Estat:
Oberta

RSS

7 publicacions
Relació de places de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
03/06/2021 13:39 - Registre de publicació

Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

00039589 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00039590 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00041111 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00041899 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042532 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042533 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Comunicació Audiovisual i Publicitat

00042536 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042542 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042544 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Comunicació Audiovisual i Publicitat

00042545 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042546 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042547 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Comunicació Audiovisual i Publicitat

00042548 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042549 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Biblioteconomia i Documentació

00042550 - Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual - Comunicació Audiovisual i Publicitat

 

Tornar a la convocatòria

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat adscrites a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
29/06/2021 10:08 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a https://www.ub.edu/insgenct/inici.php).

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió, queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat i la composició de les comissions de selecció adscrites a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Acord de data, hora i lloc de la constitució de la Comissió 2 que valorarà les places 00041899, 00042542, 00042545, 00041111, 00042546, 00042548 i 00042549 del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Acord de data, hora i lloc de la constitució de la Comissió 3 que valorarà les places 00042532, 00042536, 00039589 i 00039590 del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Acord de data, hora i lloc de la constitució de la Comissió 1 que valorarà les places 00042533, 00042544, 42547 i 00042550 del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual
Acta de constitució de la Comissió 2 i barems de les places 00041899, 00042542, 00042545, 00041111, 00042546, 00042548 i 00042549
Seu electrònica