Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat lector curs 2021-2022

Data de publicació:
08-06-2021
Data de modificació:
29-06-2021
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat lector curs 2021-2022
08/06/2021 11:30 - Registre de publicació

Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat lector curs 2021-2022

 

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic.

 

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 de juny de 2021 i finalitza el 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

Per participar en la convocatòria cal accedir a la sol·licitud disponible en línia al següent link: formulari de sol·licitud, el qual romandrà operatiu durant el termini de presentació de sol·licituds.

Les instruccions del tràmit les trobareu al següent enllaç: https://www.ub.edu/eadministracio/pdi-concurs-lector-001.html 

 

Per renunciar a una sol·licitud presentada, podreu fer-ho mitjançant aquest tràmit electrònic: http://www.ub.edu/tramitsperseu/concursPdiLector/faces/inici.xhtml?id=120

 

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a partir del dia 9 de juny a les oficines d’afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l’annex de la Resolució.

Tràmit d'esmenes
29/06/2021 10:19 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.
Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Seu electrònica