Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

UB-LE-212-020 - Matemàtiques/Mathematics

Data de publicació:
01-02-2023
Data de modificació:
25-05-2023
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
UB-LE-212-020 - Matemàtiques/Mathematics
01/02/2023 08:13 - Registre de publicació

PRESIDENT/A - Søren Asmussen - Aarhus University

SECRETARI/ÀRIA - Marcel Guardia - Universitat de Barcelona

VOCAL 1 - Xuerong Mao - Strathclyde University

VOCAL 2 - Michela Procesi - Università Roma 3

VOCAL 3 - Mark Podolskij - Aarhus University

 

SECRETARI/ÀRIA SUPLENT - Ignasi Mundet - Universitat de Barcelona

SUPLENT - Odo Diekmann - Utrecht University

SUPLENT - Domenico Marinucci - University of Rome Tor Vergata

SUPLENT - James C. Robinson - University of Warwick

SUPLENT -

 

Tornar a la convocatòria / Return to the call

Comunicació de la data de constitució de la comissió de selecció / Notification of constitution of selection committee
Barem de criteris específics / Specific criteria and scale
Comunicació de la llista de superació de la primera fase / Notification of candidate shortlist
Comunicació de la data de celebració de la prova de selecció / Notification of date selection test
17/04/2023 14:21 - Registre de publicació

Les persones interessades a assistir com a públic ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic a personal.academic.concursos@ub.edu, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

*El nombre màxim d'assistents el determinarà el president i/o secretari del tribunal en funció del millor funcionament de la prova.

 

People interested in attending as public must request it through the e-mail personal.academic.concursos@ub.edu, at least forty-eight hours in advance.

*The maximum number of attendees will be determined by the president and/or secretary of the committee based on the best performance of the selection test.

Proposta de contractació prioritzada / Prioritized contract award proposal
Seu electrònica