Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
08-06-2023
Data de modificació:
29-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució de la degana, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat adscrites a la Facultat de Biologia, convocades per resolució del rector de 23 de maig de 2023.
21/06/2023 14:11 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils  a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (del 22 al 28 de juny) mitjançant el  tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

 

Resolució de la degana, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i la composició de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat associat de les places adscrites a la Facultat de Biologia, convocades per Resolució del rector de 23 de maig de 2023.
Seu electrònica