Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic

Data de publicació:
01-06-2023
Data de modificació:
28-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic
01/06/2023 12:23 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic en règim de contracte laboral temporal.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 2 de juny de 2023 i finalitza el 16 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria cal accedir a la sol·licitud disponible en línia al següent link: formulari de sol·licitud, el qual romandrà operatiu durant el termini de presentació de sol·licituds. 

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a partir del dia 2 de juny a les oficines d'afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l'annex de la Resolució.

Correcció d'errada a l'annex 1 de la resolució de 23 de maig de 2023
06/06/2023 10:04 - Registre de publicació

Detectada una errada a l'annex 1 de la resolució de 23 de maig de 2023 publicada al DOGC el dia 1 de juny de 2023, a continuació, s'indiquen les dades de contacte de l'oficina d'afers generals del centre de Belles Arts:

Administració de Centre de Belles Arts. Oficina d’Afers Generals

Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4

08028 Barcelona

Telèfon: 93.403.40.50

Adreça electrònica: oag.bellesarts@ub.edu

Renuncia a una sol·licitud presentada
19/06/2023 13:15 - Registre de publicació

Per renunciar a una sol·licitud presentada, podreu fer-ho mitjançant aquest tràmit electrònic: https://tramitsperseu.ub.edu/concursPdi/faces/inici.xhtml?id=256

 

Tràmit d'esmenes
19/06/2023 13:28 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Seu electrònica