Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
08-06-2023
Data de modificació:
28-06-2023
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Relació de places de la Facultat de Psicologia
08/06/2023 09:49 - Registre de publicació

Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia

Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

Tornar a la convocatòria

Resolució de 19 de juny de 2023, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat i associat mèdic adscrites a aquesta facultat, convocades per resolució del rector de data 23 de maig de 2023
19/06/2023 14:00 - Registre de publicació

En compliment de l'article 5.2 de les bases de la convocatòria, les persones interessades disposen d'un termini de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució a la Seu electrònica de la Universitat de Barcelona d'esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o completar la documentació presentada, a través de la presentació d'una instància genèrica (https://www.ub.edu/insgenct/inici.php). Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió quedaran definitivament excloses de la convocatòria.

Tràmit telemàtic específic per reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió o per completar la documentació presentada.
21/06/2023 09:16 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Esmena per errada en la descripció de l'àrea de coneixement de l'Annex - Llista provisional d'admesos i exclosos
21/06/2023 10:25 - Registre de publicació

A les places 00044538, 00046246 i 00046247, on diu "Àrea: Psicobiologia Social" ha de dir "Àrea: Psicologia Social".

Resolució de 27 de juny de 2023, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat de Psicologia, convocades per resolució del rector de data 23 de maig de 2023
Seu electrònica