Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
15-12-2023
Data de modificació:
17-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució de la degana, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat de la Facultat de Filosofia, convocades per resolució del rector de data 24 de novembre de 2023
08/01/2024 16:28 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Seu electrònica