Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic (Novembre 2023)

Data de publicació:
24-11-2023
Data de modificació:
19-12-2023
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat i professorat associat mèdic (Novembre 2023)
24/11/2023 14:27 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es convoquen concursos públics per a la selecció de professorat associat i professorat associat mèdic.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 27 de novembre de 2023 i finalitza el 12 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Per participar en la convocatòria cal accedir a la sol·licitud disponible en línia al següent link: formulari de sol·licitud, el qual romandrà operatiu durant el termini de presentació de sol·licituds. 

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i el procediment, us podeu adreçar a partir del dia 27 de novembre a les oficines d'afers generals de les administracions de centre corresponents indicades a l'annex de la Resolució.

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds atesa una incidència tècnica: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre de 2023.

Renuncia a una sol·licitud presentada
19/12/2023 10:20 - Registre de publicació

Per renunciar a una sol·licitud presentada, podreu fer-ho mitjançant aquest tràmit electrònic: https://tramitsperseu.ub.edu/concursPdi/faces/inici.xhtml?id=316

 

Tràmit d'esmenes
19/12/2023 10:42 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Seu electrònica