Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT D'INFERMERIA DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
15-12-2023
Data de modificació:
22-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Relació de places de la Facultat d'Infermeria
15/12/2023 10:42 - Registre de publicació

Resolució de la degana de la Facultat d'Infermeria de data 12 de gener de 2024, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic adscrites a aquesta facultat, convocades per resolució del rector de data 20 de novembre de 2023
12/01/2024 14:52 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar l'error o defecte que hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, de l'15 de gener al 19 de gener de 2024, ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de la degana de la Facultat d'Infermeria de data 22 de gener de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic adscrites a aquesta facultat. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre el concurs
Seu electrònica