Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT D'INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
15-12-2023
Data de modificació:
17-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Relació de places de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Resolució del degà per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
08/01/2024 12:03 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, mitjançant un formulari i tràmit telemàtic específic que es publicarà a la seu electrònica de la UB.

 

El termini per reparar el defecte o l'error comença el dia 9 de gener de 2024 i finalitza el 15 gener de 2024, ambdós inclosos.

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i composició de la Comissió de Selecció del concurs de les places de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Seu electrònica