Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT - CAMPUS BELLVITGE DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
15-12-2023
Data de modificació:
18-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

3 publicacions
Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per proveir diverses places de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge, convocades per resolució del rector de data 20 de novembre de 2023
10/01/2024 10:22 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar l'error o defecte que hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, de l'11 de gener al 17 de gener de 2024, ambdós inclosos, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució del degà, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de les places de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus de Bellvitge. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre el concurs.
Seu electrònica