Estudiants 

 
Grau  
 
Màsters, Postgraus i Extensió universitària  
 
Doctorat
 
Més tràmits 

 

Professorat substitut
 
Ajuts de requalificació sistema universitari 2021-23 - Convocatòria complementària

Més tràmits
 

 

 

Personal d’Administració i Serveis  

 
Personal Funcionari: Accés funció pública, promoció interna i anuncis temporals 

 

Personal Funcionari: Convocatòries de provisió
Sol·licitud de participació al concurs de trasllat i de reincorporació d'excedències, i de promoció interna  per a proveir el lloc de treball vacant de Cap de Projecte, codi 6234, de PAS laboral a l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de Barcelona (Full 242)Enllaç informatiu accés via usuari i paraula de pas Enllaç informatiu trámit amb certificat Enllaç informatiu trámit amb certificat
 
Personal Laboral: Concursos de convocatòria única per a personal fix i nou ingrés

 

Personal Laboral: Anuncis de contractació laboral temporal i/o indefinida
 
Personal Laboral: Borses de PAS-L temporal

  

 

Ciutadania en general

Seu electrònica