Sou aquí: Inici →  Serveis → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Cercador
Totes
2.442 anuncis
Anunci del calendari de fases del concurs del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals per a places de catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna
Convocatòria d'una Beca de Col·laboració amb la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia (Suport a l'Oficina de Pràcticums i TFGs)
Anunci de contracte de relleu per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista d'audiovisuals a l'Administració de Centre de Dret (R/2018/12) amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la convocatòria d'entrevistes de la plaça 6529 (tribunal nº35) de la Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)
Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial d'un/a Auxiliar de Serveis a l'Administració de Centre de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic) (7445)
Anunci de noves propostes de provisió de plaça del concurs de places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Anunci de noves propostes de provisió de plaça de concurs de places de professorat catedràtic en règim de contracte laboral de promoció interna, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
Anunci de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de l'Anunci de contracte de relleu per jubilació parcial per cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a superior de Conservació i Restauració a l'Administració de Centre de Belles Arts (R/2018/16)
Anunci de la resolució declarant deserta la convocatòria de l'Anunci de mobilitat temporal voluntària de personal laboral fix per a cobrir les funcions d'un/a Tècnic/a especialista d'audiovisuals de l'Administració de Centre de Dret (Codi R/2018/12), amb motiu d'una jubilació parcial
Anunci de la publicació del resultat de la prova i la convocatòria d'entrevistes de l'Anunci de contracte de relleu amb motiu de la jubilació parcial d'un/a Auxiliar de Serveis de l'Administració de Centre de Dret (Codi 6974)
Seu electrònica