You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Beques i Ajuts
Eleccions
Disposicions normatives

Right to information regarding the processing of personal data (1) The Secretary General of the University of Barcelona is responsible for the processing of your data. (2) The purpose of the treatment is to manage the subscription to the newsletter of the bulletin board of the University of Barcelona. (3) You have the right to access your data, to rectify it, to delete it, to object to its processing, to request its portability and to limit the processing, in certain circumstances. (4) You can view detailed information about these treatments at https://seu.ub.edu/contingutPublic/showContents/586
Acceptar
Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher Help
All
23,151 bulletins
Anunci d'acord de la Facultat d'Educació de proposta d'adjudicació per renúncia de les places: 00046203, 00047925, 00047926 i 00047927
Anunci d'acord de la Facultat d'Educació de proposta d'adjudicació per renúncia de la plaça: 00047970
Announcement of Resolution of correction of errors of the definitive list of successful and unsuccessful aplicants to the place UB-LE-231-024 in the selection process for position of Tenure-elegible Lecturer posts under the Serra Húnter Programme 2023 (first call)
Anunci de RESOLUCIÓ, per la que es rectifica la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de la plaça UB-LE-231-024 de professorat lector amb perfil "Comunicació audiovisual i publicitat" de la convocatòria de concurs per a la provisió de places de Professorat Lector en el marc del Programa Serra Húnter 2023 (primera convocatòria)
Anunci de convocatòria d'un contracte d'investigador predoctoral en el Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial, amb finançament a càrrec del projecte MAPS "Models, Assessment, and Policies for Sustainability", amb Nº GA 101137914-120724FBG i finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa HORIZON EUROPE
Anunci de l'acta de constitució i elevació de la llista prioritzada de la borsa de treball de professorat substitut de l'àrea d'Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental (2023TP103543MY - 2023TP103544SS)
Anunci de la resolució del degà per la qual es fa pública la modificació de la composició de la comissió de selecció nomenada per jutjar l'adjudicació de la plaça de professorat lector en règim de contracte temporal per a departaments amb un alt percentatge de temporalitat del Departament de Ciències Fisiològiques codi 00048100 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Anunci de la correcció de valoració dels resultats de la primera fase i acord de data, hora i lloc del sorteig per determinar l'ordre d'actuació corresponent a la plaça 00048025, del concurs per a la selecció de professorat lector, adscrita al Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Anunci dels resultats de la primera fase i convocatòria de la segona fase del concurs de professorat lector - plaça 00048050 del Departament de Ciències Clíniques adscrita a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge)
Anunci d'Acta de constitució i acord de criteris específics concurs de professorat lector - Departament Geografia - Perfil de Climatologia
Electronic office