You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Mobilitat
Eleccions
Disposicions normatives

Right to information regarding the processing of personal data (1) The Secretary General of the University of Barcelona is responsible for the processing of your data. (2) The purpose of the treatment is to manage the subscription to the newsletter of the bulletin board of the University of Barcelona. (3) You have the right to access your data, to rectify it, to delete it, to object to its processing, to request its portability and to limit the processing, in certain circumstances. (4) You can view detailed information about these treatments at https://seu.ub.edu/contingutPublic/showContents/586
Acceptar
Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
15,434 bulletins
Anunci de llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral de la Facultat de Física. Nomenament dels membres de la comissió que ha de resoldre el concurs
Anunci de l'acord de data, hora i lloc de constitució de la comissió de selecció per al concurs de professorat lector - plaça 00045800 del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica adscrita a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge)
Anunci de la publicació de la rectificació de la resolució de concessió d'ajuts per a la realització d'estades formatives a Espanya i l'estranger per a l'any 2023 adreçats a doctorands de la Universitat de Barcelona i finançats per la Fundació Montcelimar
Anunci de l'acta de constitució i acord de criteris específics del concurs de professorat lector - plaça 00045797 del Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica adscrita a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge)
Anunci d'Adjudicació del contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Grau Mitjà (AFIN/2023/98) a l'Administració de Centre de Campus Mundet - Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
Anunci de la publicació de la resolució del degà per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i la composició dels membres de les comissions de selecció del concurs per a la selecció de professorat lector adscrites a la Facultat de Geografia i Història
Anunci de la Llista de persones candidates admeses de contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Superior (AFIN/2023/119) a l'Administració de Centre de Biologia i de Ciències de la Terra- Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
Anunci d'Adjudicació del contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Grau Mitjà (FBG-AFIN/2023/07) a l'Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i Campus Torribera - Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
Anunci d'acords d'ampliació de persones convocades a la quarta prova de la convocatòria de procés selectiu, en torn de nou ingrés, per accedir a la categoria de personal laboral fix del grup IV com a auxiliar de serveis de la Universitat de Barcelona (Codi OF3/2021/2)
Anunci d'adjudicació de contracte laboral de durada determinada vinculat a l'execució de projectes del pla de recuperació, transformació i resiliència, de Tècnic/a Especialitzat/da (AFDT/2023/29) a l'Administració de Centre de Física i de Química - Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica
Electronic office