You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Gestió Acadèmica
Estudiants
Eleccions

Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher
All
6,419 bulletins
Anunci de la publicació del resultat de la votació de la tercera prova de la plaça del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics i perfil Psicologia de la personalitat, del concurs de diverses places de professorat agregat permanent
Anunci de la publicació de la resolució i llista definitiva d'admesos al concurs per a la provisió d'un contracte de personal investigador predoctoral en formació del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia amb finançament del Fons del Vicerectorat de Doctorat i Promoció de la Recerca (PRE163022021)
Anunci de la publicació del resultat de la votació de la segona prova de la plaça del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics i perfil Psicologia de la personalitat, del concurs de diverses places de professorat agregat permanent
Anunci de la publicació de la resolució de proclamació d'electes d'eleccions de representants PDI i PAS al consell de direcció de l'institut universitari de recerca Complex Systems (UBICS) (25012021_CDIR_PR2101)
Anunci de la publicació de la resolució de proclamació d'electes d'eleccions de representants PDI i PAS al consell de departament de Ciències Fisiològiques (25012021_CDept_PR279)
Anunci de la publicació del resultat de la votació de la tercera prova de la plaça del concurs del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística (àrea de coneixement: Estadística i Investigació Operativa Perfil Estadística i anàlisi de dades) convocatòria corresponent a la resolució del 27 de juliol (BOE 23-09-2020) per la qual es convoquen diverses places del cos docent de professor titular d'universitat
Anunci de la Diligència per la qual es fa pública la llista de les persones interessades que han d¿esmenar la seva sol·licitud de la Beca Equitat, curs 2020-2021
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-9035) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-9035)
Anunci de comunicació de la data de constitució i barem de criteris específics de la Comissió de Selecció del concurs per a la provisió de places de professorat lector en el marc del Programa Serra Húnter (UB-LE-9047) / Announcement of notification of constitution and specific criteria and scale of the selection committee for the competition to fill Tenure-elegibe lecturer posts under the Serra Húnter Programme (UB-LE-9047)
Anunci de la 4ª Proposta de Resolució de la Beca General
Electronic office