You are here: Home →  Services → Bulletin board

Bulletin board

Subscribe to the news of the bulletin board

You can subscribe to the news of the ambits you choose. It can be an entire module or just an specific category, so when a new publication is done you are going to receive an email. In case you are already subscribed you will get your ambits updated.
Email
All
Secretaria i Òrgans de Govern
Recursos Humans
Contractació
Beques i Ajuts
Eleccions
Disposicions normatives

Right to information regarding the processing of personal data (1) The Secretary General of the University of Barcelona is responsible for the processing of your data. (2) The purpose of the treatment is to manage the subscription to the newsletter of the bulletin board of the University of Barcelona. (3) You have the right to access your data, to rectify it, to delete it, to object to its processing, to request its portability and to limit the processing, in certain circumstances. (4) You can view detailed information about these treatments at https://seu.ub.edu/contingutPublic/showContents/586
Acceptar
Save Back

Stop receiving news

Once you cancel your subscriptions you are going to receive a confirmation email
Email
Total unsubscription
Bulletin board unsubscription

Save Back
Searcher Help
All
21,535 bulletins
Anunci de la Convocatòria de concurs públic per a proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Física de la Matèria Condensada amb finançament a càrrec del "Autotermoforesis en la nanoescala" amb codi CNS2022-135395 finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEUIPRTR. IP: Carlos Calero Borrallo POST205_17052024_15
Anunci dels Acords de la reunió del tribunal núm.4, relatius a la puntuació obtinguda a l'entrevista i la qualificació final de la fase de proves (Llocs de treball 6821-7170) de la Convocatòria de procés selectiu d'estabilització, per cobrir 10 llocs de treball en règim de contracte laboral fix de PAS de la UB, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (OF3/2022/4)
Anunci de la Resolució de 17 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat d'Educació, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Anunci de la Resolució de 17 de maig de 2024, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a l'estabilització de professorat associat de la Facultat de Psicologia, convocades per resolució del rector de 12 d'abril de 2024 (DOGC núm. 9145 del 18 d'abril de 2024)
Anunci de Resolució de la llista definitiva d¿admesos i exclosos al concurs d'estabilització d'associats a la Facultat de Filosofia
Anunci de la Llista de candidatures presentades per a valoració de currículums del contracte laboral indefinit vinculat a finançament, de Tècnic/a Grau Mitjà (AFIN/2024/87) a l'Administració de Centre d'Economia i Empresa - Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Anunci de convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, amb finançament a càrrec del projecte TIMe experience in Europe's Digital age (TIMED) Ref. PCI2022-135016-2, MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR, IP: Dra. Núria Codina Mata (POST29017052024)
Anunci dels Acords de la reunió del tribunal núm.8, relatius a la valoració provisional de mèrits (Lloc de treball 6124) de la Convocatòria de procés selectiu d'estabilització, per cobrir 10 llocs de treball en règim de contracte laboral fix de PAS de la UB, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició (OF3/2022/4)
Anunci de la Resolució del degà i llista definitiva d'admesos i exclosos al concurs d'estabilització del professorat associat de la Facultat de Filologia i Comunicació
Anunci dels Acords de la reunió del tribunal núm.6, relatius a la valoració definitiva de mèrits i la qualificació final (Lloc de treball 7531) del concurs de trasllat, reincorporació d'excedències, promoció interna i nou ingrés per cobrir tretze llocs de treball vacants de Personal d'Administració i Serveis laboral de la Universitat de Barcelona (Codi OF123/2022/1)
Electronic office