Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat de Ciències de la Terra del concurs de professorat associat i professorat associat mèdic curs 2021-2022

Data de publicació:
04-06-2021
Data de modificació:
08-07-2021
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Relació de places de la Facultat de Ciències de la Terra
Resolució de 28 de juny de 2021, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat adscrites a facultat de Ciències de la Terra, convocades per resolució del rector de 31 de maig de 2021 (DOGC núm. 8425 de 4 de juny)
28/06/2021 11:05 - Registre de publicació

Tràmit d'esmenes

 

Les persones interessades poden reparar el defecte o l’error que n’hagi causat l’exclusió provisional del concurs, o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, establert per raons d’urgència, a comptar de l’endemà de la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos mitjançant qualsevol dels procediments previstos a les bases del concurs (tràmit electrònic disponible a https://www.ub.edu/insgenct/inici.php).

 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi motivat l’exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria

Resolució de 6 de juliol de 2021, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat adscrites a facultat de Ciències de la Terra, convocades per resolució del rector de 31 de maig de 2021 (DOGC núm. 8425 de 4 de juny) i la composició de les Comissions de Selecció
Resolució de rectificació d'una errada en el títol de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses als concursos per a la selecció de professorat contractat temporal de 6 de juliol de 2021
Seu electrònica