Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

PLACES DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR DIVERSES PLACES DE PROFESSORAT ASSOCIAT I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC

Data de publicació:
08-06-2023
Data de modificació:
04-07-2023
Estat:
Oberta

RSS

6 publicacions
Relació de places de la Facultat d'Educació
08/06/2023 09:11 - Registre de publicació

Departament de Didàctiques Aplicades

Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica

Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Tornar a la convocatòria

Resolució de 19 de juny de 2023, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat i associat mèdic adscrites a aquesta facultat, convocades per resolució del rector de data 23 de maig de 2023
Tràmit telemàtic específic per reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió o per completar la documentació presentada.
21/06/2023 09:02 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 5 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos, mitjançant el tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria.

Resolució de 28 de juny de 2023, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs per a la selecció de professorat associat i associat mèdic adscrites a la Facultat d'Educació, convocades per resolució del rector de data 23 de maig de 2023
Esmena de la composició dels membres de la comissió de selecció de les places 00046187 - PROFESSOR/A ASSOCIAT/DA 8H (4+4) i 00046190 - PROFESSOR/A ASSOCIAT/DA 2H (1+1) del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Seu electrònica