Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018

Data de publicació:
13-09-2019
Data de modificació:
04-09-2020
Estat:
Oberta

RSS

27 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
13/09/2019 12:28 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 13 de setembre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns 16 setembre de 2019 i finalitza el dia 14 d’octubre de 2019 (ambdós inclosos). El mes d’agost es considera inhàbil. Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
09/01/2020 12:23 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent de Neurologia, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Neurologia, es reunirà el proper dia 17 de gener de 2020 a les 8:15 hores al Seminari 5 A de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

 

 

Nova composició per renúncia d'un membre de la comissió del concurs de professorat agregat permanent següent:
16/01/2020 10:53 - Registre de publicació

Centre: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Departament: Medicina

Categoria: Professor Agregat

Àrea de coneixement: Medicina

Perfil: Docent: Neurologia

            Investigador: Les pròpies de l'àrea

Hospital vinculat: Hospital Clínic

Categoria assistencial: Facultatiu especialista

Especialitat: Neurologia

Proposta de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
22/01/2020 11:56 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent Dermatologia, perfil investigador de Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Dermatologia, es reunirà el proper dia 20 de febrer de 2020 a les 9:00 hores a l’aula 5 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
22/01/2020 12:08 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement de Cirurgia, perfil docent Cirurgia toràcica, perfil investigador Cirurgia torácica, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Cirurgia toràcica, es reunirà el proper dia 5 de març de 2020 a les 8:00 hores a l’aula 14 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
22/01/2020 12:38 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent Cardiologia, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Cardiologia, es reunirà el proper dia 21 de febrer de 2020 a les 10:00 hores a l’aula 7 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:15 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 3 de maig de 2018
24/01/2020 12:28 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent Endocrinologia, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, Hospital vinculat l’Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat Endocrinologia, es reunirà el proper dia 28 de febrer de 2020 a les 9:00 hores a l’aula 12 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:15 hores.

Seu electrònica