Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)

Data de publicació:
21-10-2019
Data de modificació:
07-07-2020
Estat:
Oberta

RSS

13 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
21/10/2019 10:30 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 21 d’octubre de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 22 d’octubre de 2019 i finalitza el dia 19 de novembre de 2019 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places). Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament de Dinàmica de la Terra i de l¿Oceà per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
03/02/2020 13:11 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, àrea de coneixement de Geodinàmica Interna, perfil docent Geologia estructural, perfil investigador Modelització analògica i tectònica salina, es reunirà el proper dia 10 de febrer de 2020 a les 9:30 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de la Terra.

 L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
Calendari de fases del concurs del Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
14/02/2020 08:49 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, àrea de coneixement Dret Penal, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Les pròpies de l’àrea, es reunirà el proper dia 15 d’abril de 2020 a les 11:00 hores al Saló de Graus de la Facultat de Dret.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 11:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
17/02/2020 14:15 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació, àrea de coneixement Psicologia Bàsica, perfil docent Les pròpies de l’àrea, perfil investigador Adquisició del llenguatge i bilingüisme, es reunirà el proper dia 26 de febrer de 2020 a les 9:30 hores al Seminari Processos Cognitius de la Facultat de Psicologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:00 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral (3 places)
Nota informativa de la resolució del rector d'11 de juny de 2020 i de la Instrucció d'aplicació a la tramitació telemàtica de processos selectius de PDI
Nova composició de la comissió del concurs de professorat agregat permanent següent:
15/06/2020 13:55 - Registre de publicació

Centre: Facultat de Dret

Departament: Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

Categoria: Professor Agregat

Àrea de coneixement: Dret Penal

Núm. de places: 1

Perfil: Docent: Les pròpies de l'àrea

Investigador: Les pròpies de l'àrea

Seu electrònica