Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs (torn de trasllat, reincorporació d'excedències i torn de promoció interna) per proveir llocs de treball vacants de PAS laboral (Full 183)

Data de publicació:
29-07-2016
Data de modificació:
27-04-2021
Estat:
En curs

RSS

187 publicacions
Resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de les places 6251 i 9330 (Tribunal nº 41)
Resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de les places 6266 i 29839 (Tribunal nº 42)
Resultats de la prova, entrevistes i mèrits, de la plaça 6571 (Tribunal nº 55)
Convocatòria d'entrevistes de la plaça 6529 (tribunal nº35)
Correcció de les puntuacions de la plaça 29839 (Tribunal nº 42)
Resolució parcial de 9 d'octubre de 2018 (Full 183) adjudicant diferents provisions de llocs de treball
Resolució per retrotraure l'actuació del tribunal nº57 en relació a la valoració de la plaça 8472
Resolució per la qual es resol el concurs convocat en el Full informatiu núm. 183, restant únicament pendent la provisió dels llocs de treball 8472 i 6520
Seu electrònica