Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de trasllat, reincorporació d'excedències, promoció interna i nou ingrés per cobrir vint-i-vuit llocs de treball vacants de Personal d'Administració i Serveis laboral de la Universitat de Barcelona (Codi OF123/2021/1)

Data de publicació:
02-12-2021
Data de modificació:
17-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

98 publicacions
Esmena dels Acords de la reunió de constitució del tribunal núm.5 (Lloc de treball 00038718)
Acords de la reunió del tribunal núm. 1, relatius a la convocatòria d'entrevista (Lloc de treball 7125)
Acords de la reunió del tribunal núm.14, relatius a la convocatòria d'entrevista (Lloc de treball 00038699)
Acords de la reunió del tribunal núm.2, relatius a la convocatòria a la prova pràctica (Lloc de treball 8420)
Acords de la reunió del tribunal núm.6, relatius a la puntuació obtinguda a l'entrevista i la qualificació final de la fase de proves (Lloc de treball 00039030)
Seu electrònica