Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Data de publicació:
21-07-2017
Data de modificació:
01-12-2017
Estat:
Oberta
3 publicacions
Convocatòria de concurs de places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
21/07/2017 13:10 - Registre de publicació

En el DOGC d'avui, 21 de juliol de 2017, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa)

El termini de presentació d'instàncies comença el dilluns dia 24 de juliol i finalitza 21 de setembre (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l'ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol·licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l'enllaç següent: pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses del concurs de places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Llistat definitiu d'admesos i exclosos i composició de les comissions del concurs de places de professorat agregat, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3
Membre de: Dos Campus d'Excel·lència Internacional
Seu electrònica