Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria 2022 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (mèrit docent autonòmic)

Data de publicació:
27-02-2023
Data de modificació:
06-11-2023
Estat:
Tancada

RSS

7 publicacions
Convocatòria 2022 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (mèrit docent autonòmic)
27/02/2023 16:31 - Registre de publicació

Donant compliment al Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, s’obre la convocatòria 2022 d’avaluació de l’activitat docent del professorat d’acord amb la resolució de 27 de febrer de 2023 de la Vicerectora de Política Docent.

El professorat que pugui sol·licitar l’avaluació per trobar-se en algun dels supòsits que recull la convocatòria, haurà de seguir les instruccions que trobarà en la Carpeta Docent del Professorat (apartat ADP) en relació amb la fase 1 del procediment “Sol·licitud i encàrrec docent”. Les sol·licituds s’han de tramitar en el període comprès des del dia 28 de febrer fins al dia 13 de març de 2023. 

Per a més informació, podeu consultar els següents documents:

 

Convocatòria 2022 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (mèrit docent autonòmic)
13/03/2023 12:36 - Registre de publicació

En base al que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, es procedirà a ampliar el termini per a la presentació de les sol·licituds per un període addicional de 3 dies.

Per a més informació, podeu consultar els següents documents: 

Resolució de 13 de març de la Vicerectora de Política Docent
Pàgina web de suport al procediment

Relació provisional de persones admeses i excloses
23/03/2023 16:31 - Registre de publicació

D'acord amb les bases de la convocatòria 2022 d'avaluació de l'activitat docent, es fa pública la resolució de data 23 de març amb la relació provisional de persones admeses i excloses.

Resolució de rectificació d'error en el llistat provisional de persones admeses del procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat
Relació definitiva de persones admeses i excloses
11/04/2023 19:53 - Registre de publicació

D'acord amb les bases de la convocatòria 2022 d'avaluació de l'activitat docent i un cop revisada la documentació presentada pel professorat, en compliment de l'establert en la base 3.3, es fa pública la resolució de data 11 d'abril amb la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Podeu consultar la documentació des dels enllaços següents: 

Resolució sobre una rectificació de la relació de persones admeses i excloses de la convocatòria d'avaluació de l'activitat docent del professorat
Resolució del professorat que no va tramitar l'autoinforme i documentació en el termini establert
06/11/2023 10:39 - Registre de publicació

D'acord amb la base 4.5 de la convocatòria del procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de Barcelona, es dona per desistits de la sol·licitud i del procediment el professorat que no va tramitar l'autoinforme i documentació en el termini establert.

Seu electrònica