Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Places de la Facultat d'Infermeria

Data de publicació:
07-11-2023
Data de modificació:
31-01-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Resolució del president de la Comissió Gestora de la Facultat d'Infermeria, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses al concurs de 4 places de professorat lector adscrites a la Facultat d'Infermeria
28/11/2023 18:48 - Registre de publicació

Les persones interessades poden reparar el defecte o l'error que n'hagi causat l'exclusió provisional o completar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos (del 29 de novembre al 14 de desembre), mitjançant el  tràmit telemàtic específic.

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n'hagi motivat l'exclusió queden definitivament excloses de la convocatòria

Resolució del president de la Comissió Gestora de la Facultat d'Infermeria, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de 4 places de professorat lector adscrites a la Facultat d'Infermeria. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre el concurs
Nova composició per renúncia d'un membre de la comissió del concurs de professorat lector
Seu electrònica