Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per a la contractació de cinc investigadors predoctorals al Barcelona Institute of Analytic Philosophy adscrits al departament de Filosofia, amb finançament a càrrec del projecte Unidades de Excelencia Maria de Maeztu CEX2021-001169-M

Data de publicació:
15-11-2023
Data de modificació:
13-02-2024
Estat:
Oberta

RSS

5 publicacions
Convocatòria de concurs públic per a la contractació de cinc investigador predoctoral en formació al Barcelona Institute Of Analytic Philosophy (BIAP) adscrits al departament de Filosofia amb finançament a càrrec del projecte Ref: CEX2021-001169-M (Unidades de Excelencia Maria de Maeztu 2022)
Resolució d'ampliació del termini de presentació de sol·licituds
01/12/2023 14:33 - Registre de publicació

Nou termini de presentació de sol·licituds fins el dia 8 de gener de 2024

Resolució de la degana de la Facultat de Filosofia per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatòria a concurs públic de cinc contractes d'investigador predoctoral en formació al Barcelona Institute Of Analytic Philosophy (BIAP) adscrits al departament de Filosofia amb finançament a càrrec del projecte Ref: CEX2021-001169-M (Unidades de Excelencia Maria de Maeztu 2022)
29/01/2024 15:26 - Registre de publicació

Les persones provisionalment excloses disposen d’un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona, per esmenar la documentació presentada de forma defectuosa i les causes d’exclusió. Es considera que les persones que no esmenin la causa d’exclusió en el termini indicat desisteixen de continuar amb el procediment, i sera declarades excloses amb caràcter definitiu.

Termini fins el 12 de febrer, inclòs

Resolució de la degana de Filosofia que amplia el termini de resolució de la convocatòria de concurs públic per a la contractació de cinc investigadors predoctorals al Barcelona Institute of Analytic Philosophy adscrits al departament de Filosofia, amb finançament a càrrec del projecte Unidades de Excelencia Maria de Maeztu CEX2021-001169-M
Resolució de la degana de la Facultat de Filosofia per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria a concurs públic de cinc contractes d'investigador predoctoral en formació al Barcelona Institute Of Analytic Philosophy (BIAP) adscrits al departament de Filosofia amb finançament a càrrec del projecte Ref: CEX2021-001169-M (Unidades de Excelencia Maria de Maeztu 2022)
Seu electrònica