Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria 2023 de reconeixement de l'activitat docent del professorat per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics)

Data de publicació:
20-11-2023
Data de modificació:
13-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria 2023 de reconeixement de l'activitat docent del professorat per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics)
20/11/2023 13:44 - Registre de publicació

S'obre la convocatòria de reconeixement de l'activitat docent desenvolupada fins a 31 de desembre de 2023 per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics) per al professorat funcionari i contractat. Aquesta convocatòria està destinada al professorat funcionari de carrera i funcionari interí dels cossos docents universitaris en règim de dedicació a temps complet, al professorat catedràtic contractat, professorat agregat i professorat agregat interí en règim de dedicació a temps complet, professorat col·laborador permanent i professorat lector.

Novetat: Cal realitzar la sol·licitud a través de l’UBeTram.

 

El termini per presentar la sol·licitud comença el dia 21 de novembre de 2023 i finalitza el 10 de gener de 2024, ambdós inclosos.

 

Per a més informació, veure els documents adjunts.

Llistat provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria 2023 de reconeixement de l'activitat docent del professorat per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics)
05/04/2024 14:13 - Registre de publicació

D'acord amb el punt 5.3 de les bases de la convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent, es fa pública la resolució de data 5 d'abril de 2024 amb el llistat provisional de persones admeses i excloses. El professorat que ha sol·licitat l'avaluació per primera vegada, rebrà per correu electrònic el detall i el motiu dels períodes que s'han exclòs, si escau.

Termini de presentació d’esmenes: Des del dia 8 d’abril de 2024 fins el dia 19 d’abril de 2024 (ambdós inclosos)

Forma de presentació de les esmenes: a través de l’UBeTram.

 

Es considera que les persones excloses que, en el termini indicat, no esmenen els defectes que n’han causat l’exclusió provisional desisteixen de la sol·licitud.

No s’acceptaran documents acreditatius amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.

Només s’acceptaran peticions tramitades mitjançant el tràmit habilitat (UBeTram).

 

Podeu consultar la informació als documents adjunts:

Llistat definitiu de persones admeses i excloses a la convocatòria 2023 de reconeixement de l'activitat docent del professorat per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics)
06/05/2024 14:44 - Registre de publicació

D'acord amb el punt 5.3 de les bases de la convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent, es fa pública la resolució de data 6 de maig de 2024 amb el llistat definitiu de persones admeses (resolució favorable) i excloses (resolució no favorable).

Podeu consultar la informació als documents adjunts:

 

- Resolució

 

- Annex I_Llistat definitiu de persones admeses (resolució favorable i resolució favorable parcial)

 

Nota resolució favorable parcial:

 

El professorat amb resolució favorable parcial és el que consta amb el símbol * al costat del número de mèrits.

 

Aquest professorat, rebrà al correu electrònic institucional el resum del càlcul amb l’historial dels períodes concedits.

 

Disposen de cinc dies  hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació fins el dia 13/05/2024 (inclòs), per registrar la conformitat del resum del càlcul i així fer efectiu el reconeixement del mèrit docent i la seva retribució.

 

- Annex II_Llistat definitiu de persones excloses (resolució no favorable)

 

Forma de presentació de la documentació:

 

S’haurà de presentar la documentació signada a través d’instància genèrica a la Seu Electrònica de la UB ( Destinació Àmbit/Subàmbit: Recursos Humans / Personal Acadèmic) https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html o bé registrar presencialment a qualsevol Oficina de Registre de la UB adreçat a Personal Acadèmic –codi de registre PR341– (podeu consultar les adreces dels punts de registre al següent enllaç i, si cal, sol·liciteu cita prèvia mitjançant el següent enllaç http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html).

Resolució d'esmena a la resolució de la Universitat de Barcelona per la qual es fa públic el llistat definitiu de persones admeses i excloses en el reconeixement de l'activitat docent del professorat desenvolupada fins a 31 de desembre de 2023 per a l'assignació del complement per mèrits docents (estatals/bàsics) de data 6 de maig de 2024
13/05/2024 12:45 - Registre de publicació

Atès que s'han detectat tres errors a l'Annex I_Llistat definitiu de persones admeses (resolució favorable i resolució favorable parcial), publicat en data 6 de maig de 2024, d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, segons el qual l'Administració pot esmenar d'ofici o a instància de part, en qualsevol moment, els errors aritmètics, materials i de fet, correspon rectificar els tres errors d'acord amb la resolució adjunta.

Seu electrònica