Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (complements addicionals de docència-tram docent autonòmic)

Data de publicació:
23-02-2024
Data de modificació:
24-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

8 publicacions
Convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent del professorat (complements addicionals de docència-tram docent autonòmic)
23/02/2024 14:27 - Registre de publicació

Donant compliment al Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, s’obre la convocatòria 2023 d’avaluació de l’activitat docent del professorat d’acord amb la resolució de 23 de febrer de 2024 de la Vicerectora de Política Docent. 

El professorat que pugui sol·licitar l’avaluació per trobar-se en algun dels supòsits que recull la convocatòria, haurà de seguir les instruccions que trobarà en la Carpeta Docent del Professorat (apartat ADP) en relació amb la fase 1 del procediment “Sol·licitud i encàrrec docent”. Les sol·licituds s’han de tramitar en el període comprès des del dia 26 de febrer fins al dia 8 de març de 2024. 

Per a més informació, podeu consultar els següents documents:

Ampliació de termini per a la presentació de les sol·licituds
08/03/2024 13:03 - Registre de publicació

D'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques, es procedirà a ampliar el termini per a la presentació de les sol·licituds per un període addicional de 3 dies.

Nova ampliació de termini per la presentació de les sol·licituds
13/03/2024 17:07 - Registre de publicació

Es fa necessària una nova ampliació del termini per a la presentació de les sol·licituds per un període addicional de 2 dies.

Relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent del professorat per a l'assignació del complement addicional de docència (tram docent autonòmic)
09/04/2024 15:34 - Registre de publicació

D'acord amb el punt 3.2 de les bases de la convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent, es fa pública la resolució de data 9 d'abril de 2024 amb la relació provisional de persones admeses i excloses.

 Termini de presentació d’esmenes: Des del dia 10 d’abril de 2024 fins el dia 23 d’abril de 2024 (ambdós inclosos)

 Forma de presentació de les esmenes: a través d’instància genèrica, àmbit: Avaluació docent.

 Es considera que les persones excloses que, en el termini indicat, no esmenen els defectes que n’han causat l’exclusió provisional desisteixen de la sol·licitud.

 No s’acceptaran documents acreditatius amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’esmenes.

 Només s’acceptaran peticions tramitades mitjançant instància genèrica.

 Podeu consultar la informació als documents adjunts:

Relació definitiva de persones admeses i excloses
24/04/2024 13:37 - Registre de publicació

D'acord amb les bases de la convocatòria 2023 d'avaluació de l'activitat docent i un cop revisada la documentació presentada pel professorat, en compliment de l'establert en la base 3.3, es fa pública la resolució de data 24 d'abril amb la llista definitiva de persones admeses i excloses. Podeu consultar la documentació des dels enllaços següents:

Resolució de rectificació de la relació definitiva de persones admeses i excloses del procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de Barcelona
Resolució de data 24 de maig per la que s'aprova la llista de persones sol·licitants que desisteixen de continuar el procediment d'avaluació docent
Seu electrònica