Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, amb finançament a càrrec del projecte "FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESTANQUES URBANOS (FLURB)" amb codi CNS2022-135283 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. IP: Dr. Daniel von Schiller (POST16329022024).

Data de publicació:
29-02-2024
Data de modificació:
11-04-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, amb finançament a càrrec del projecte "FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESTANQUES URBANOS (FLURB)" amb codi CNS2022-135283 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. IP: Dr. Daniel von Schiller (POST16329022024).
29/02/2024 12:50 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució de la degana de la Facultat de Biologia, per delegació del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual es convoca a concurs públic  la provisió d'un  contracte d’investigador postdoctoral en el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, amb finançament a càrrec del projecte “FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESTANQUES URBANOS (FLURB) amb codi CNS2022-135283 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. IP: Dr. Daniel von Schiller (POST16329022024).

 

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 14 de març de 2024 ambdós inclosos

Euraxess
Resolució per la qual es fa pública la llista definitiva i la composició de la comissió de selecció corresponent al concurs per a la selecció d'un investigador postdoctoral per un contracte en el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, amb finançament a càrrec del projecte "FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESTANQUES URBANOS (FLURB)" amb codi CNS2022-135283 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. IP: Dr. Daniel von Schiller (POST16329022024)
Proposta d'adjudicació del contracte corresponent al concurs públic convocat per resolució de la Degana de la Facultat de Biologia per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, amb finançament a càrrec del projecte"FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESTANQUES URBANOS (FLURB)" amb codi CNS2022-135283 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. IP: Dr. Daniel von Schiller (POST16329022024)
Seu electrònica