Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER PROVEIR UN CONTRACTE D'INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN EL DEPARTAMENT DE MINERALOGIA, PETROLOGIA I GEOLOGIA APLICADA, AMB FINANÇAMENT A CÀRREC DEL PROJECTE REMÉDIATE ¿STABLE ISOTOPES APPLIED TO DETERMINE THE ORIGIN, FATE AND REMEDIATION OF POLLUTION IN AQUIFERS DISCHARGING TO COASTAL LAGOONS¿ (ISOREM), AMB CODI (TED2021-131005B-C31) I FINANÇAT PER MICIU/AEI/10.13039/501100011033 I PER LA UNIÓ EUROPEA NEXTGENERATIONEU/PRTR. IP: ALBERT SOLER GIL (POST16417042024)

Data de publicació:
17-04-2024
Data de modificació:
21-05-2024
Estat:
Oberta

RSS

4 publicacions
Convocatòria de concurs públic per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, amb finançament a càrrec del projecte REMÉDIATE "STABLE ISOTOPES APPLIED TO DETERMINE THE ORIGIN, FATE AND REMEDIATION OF POLLUTION IN AQUIFERS DISCHARGING TO COASTAL LAGOONS" (ISOREM), AMB CODI (TED2021-131005B-C31) I FINANÇAT PER MICIU/AEI/10.13039/501100011033 I PER LA UNIÓ EUROPEA NEXTGENERATIONEU/PRTR. IP: ALBERT SOLER GIL (POST16417042024)
17/04/2024 19:57 - Registre de publicació

En el dia d'avui es fa pública la resolució del degà de la Facultat de Ciències de la Terra, per delegació del Rector de la Universitat de Barcelona per la qual es convoca a concurs públic la provisió d'un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada amb finançament a càrrec del projecte Remédiate ¿Stable isotopes applied to determine the origin, fate and remediation of pollution in aquifers discharging to coastal lagoons¿ (isorem), amb codi (ted2021-131005b-c31) i finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. Ip: Dr. Albert Soler Gil (POST16417042024)

El termini de presentació de sol·licituds és del 18 d'abril al 2 de maig de 2024, ambdós incloso

Euraxess
Resolució del degà de la Facultat de Ciències de la Terra per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i la composició de la comissió de selecció corresponent al concurs per a la selecció d'un investigador postdoctoral per un contracte en el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada amb finançament a càrrec del projecte Remédiate "Stable isotopes applied to determine the origin, fate and remediation of pollution in aquifers discharging to coastal lagoons" (ISOREM), amb codi (ted2021-131005b-c31) i finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea NextGenerationEU/PRTR. Ip: Dr. Albert Soler Gil (POST16417042024)
Proposta d'adjudicació del contracte corresponent al concurs públic convocat per resolució del Degà de la Facultat de Ciències de la Terra per proveir un contracte d'investigador postdoctoral en el Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, amb finançament a càrrec del projecte REMÉDIATE "STABLE ISOTOPES APPLIED TO DETERMINE THE ORIGIN, FATE AND REMEDIATION OF POLLUTION IN AQUIFERS DISCHARGING TO COASTAL LAGOONS" (ISOREM), AMB CODI (TED2021-131005B-C31) I FINANÇAT PER MICIU/AEI/10.13039/501100011033 I PER LA UNIÓ EUROPEA NEXTGENERATIONEU/PRTR. IP: ALBERT SOLER GIL (POST16417042024)
Seu electrònica