Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral

Data de publicació:
16-11-2018
Data de modificació:
28-01-2021
Estat:
Oberta

RSS

87 publicacions
Convocatòria de concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
16/11/2018 09:36 - Registre de publicació

En el DOGC d’avui, 16 de novembre de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa).

El termini de presentació d’instàncies comença el dilluns dia 19 de novembre de 2018 i finalitza el dia 17 de desembre de 2018 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB).

Enllaç a l'Acord sobre la desvinculació acadèmica com a requisit per accedir a la categoria de professorat permanent (Catedràtic i Agregat) i com a mèrit per accedir a la categoria de professorat lector (aprovat en Comissió Delegada de Personal Docent i Investigador el 22 d'octubre de 2018).

Modificació de la resolució de 8 de novembre de 2018 per la qual es convoquen places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
05/12/2018 09:55 - Registre de publicació

En el DOGC d'avui, 5 de desembre de 2018, es fa publica la resolució de 21 de novembre de 2018 de la UB de rectificació del perfil de tres places convocades per Resolució de data 8 de novembre de 2018.

El nou termini de presentació de sol·licituds per aquestes places comença el dia 7 de desembre de 2018 i finalitza el 17 de gener de 2019 (ambdós inclosos).

Durant el mateix termini els interessats legítims que van presentar sol·licitud de participació per a les places referenciades en el termini previst podran esmenar o ampliar la sol·licitud.

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs de diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs del Departament d'Empresa per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
04/03/2019 10:24 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d'Empresa, àrea de coneixement d'Organització d'Empreses es reunirà el proper dia 11 de març de 2019 a les 9 hores a la Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
04/03/2019 12:03 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa, àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament es reunirà el proper dia 19 de març de 2019 a les 9:30 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Psicologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:45 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
04/03/2019 13:08 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, àrea de coneixement de Literatura Espanyola es reunirà el proper dia 22 de març de 2019 a les 9 hores a la Sala de Graus de la Facultat de Filologia.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:15 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Matemàtiques i Informàtica per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
04/03/2019 13:18 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Matemàtiques i Informàtica, àrea de coneixement d'Anàlisi Matemàtica es reunirà el proper dia 25 de març de 2019 a les 10 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 12 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament d'Empresa per a places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral
06/03/2019 11:38 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament d'Empresa, àrea de coneixement de Comercialització i Investigació de Mercats es reunirà el proper dia 15 de març de 2019 a les 10 hores a la Sala de Graus de la Facultat d'Economia i Empresa.

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 10:30 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Matemàtiques i Informàtica per a places de professorat agregat en règim de contracte laboral
06/03/2019 11:59 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral del Departament de Matemàtiques i Informàtica, àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial es reunirà el proper dia 22 de març de 2019 a les 9 hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

L'acte de presentació es farà el mateix dia a les 9:30 hores a l'Aula T1 de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

Seu electrònica