Sou aquí: Inici →  Serveis → Recursos humans

Recursos humans

Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012

Data de publicació:
21-01-2019
Data de modificació:
23-05-2019
Estat:
Oberta

RSS

9 publicacions
Convocatòria de concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
21/01/2019 10:24 - Registre de publicació

En el BOE de dia 21 de gener de 2019, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places del cos de professor titular d’universitat, vinculades amb l’Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l’esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a: Personal Acadèmic, Recinte de la Maternitat, Travessera de les Corts 131-159 (Pavelló Rosa). Telèfons de contacte 93.402.17.35 – 93.402.17.45

El termini de presentació d’instàncies comença el dimarts 22 de gener de 2019 i finalitza el dia 18 de febrer de 2019 (ambdós inclosos). La documentació a presentar amb la instància es relaciona a les bases de la convocatòria.

Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d’oficines de registre incloses al document “Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona”, que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l’ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l’enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat

Enllaç a la convocatòria extraordinària del certificat de suficiència de llengua catalana per a la docència (convocatòria exclusiva per a les persones que es presenten al concurs de places docents de la UB)

Llistat provisional de persones admeses i excloses al concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012. Nomenament dels membres de les comissions que han de resoldre els concursos
Calendari de fases del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
25/04/2019 11:35 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professorat titular d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement d’Otorrinolaringologia, Hospital vinculat Hospital Clínic, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Otorrinolaringologia, es reunirà el proper dia 6 de maig de 2019 a les 8:00 hores a l’Aula 10 de la Facultat de Medicina.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
29/04/2019 10:57 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques, àrea de coneixement de Cirurgia, Hospital vinculat l’Hospital Clínic de Barcelona, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Cirurgia general i de l’aparell digestiu, es reunirà el proper dia 21 de maig de 2019 a les 8:00 hores a l’Aula 5 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 9:00 hores.

Calendari de fases del concurs del Departament de Medicina per a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculada amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012
03/05/2019 12:06 - Registre de publicació

L'acte de constitució de la comissió que ha de jutjar la plaça de professor titular d’universitat del Departament de Medicina, àrea de coneixement de Medicina, perfil docent de Malalties de l’aparell respiratori, Hospital vinculat l’Hospital Clínic de Barcelona, Categoria assistencial de Facultatiu especialista, Especialitat de Pneumologia, es reunirà el proper dia 15 de maig de 2019 a les 8:00 hores a l’Aula 3 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

 

L'acte de presentació es farà el mateix dia i al mateix lloc a les 8:30 hores.

Propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
Noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
Noves propostes de provisió de plaça del concurs d'accés entre professorat acreditat a places del cos docent de professor titular d'universitat, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital de data 15 de juny de 2012
Seu electrònica