You are here: Home →  Services → Grants

Grants

RSS

Recerca
Convocatòria de 6 ajuts d'Iniciació a la Recerca de l'IBUB
11/10/2022 13:47 - Publishing register

General information

Des de l'IBUB volem promoure la incorporació de nous estudiants predoctorals vinculats a un projecte de recerca de l'Institut, dins el marc dels programes de doctorat de continguts biomèdics de la Universitat de Barcelona. L'objectiu és facilitar l'accés i creixement en l'àmbit de la recerca a nous investigadors predoctorals en un context cooperatiu, interdisciplinari i d'excel·lència dins l'IBUB. Per tot això, i en virtut de les competències que ostenten els directors d'instituts de recerca propis de la UB per delegació del Rector, en matèria de convocatòria de beques i ajuts, de 20 de setembre de 2022

Requests

Deadline for application submission from 13/10/2022 to 26/10/2022

Presentation place

Sol·licitud telemàtica

Un cop iniciat el tràmit d'instància genèrica a l'apartat destinació, cal escollir:
Àmbit: Recerca

Facultat, òrgan o unitat administrativa: Altres

Especifica altres: Institut de Biomedicina “IBUB”

Further documentation

Electronic office