You are here: Home →  Services → Grants

Grants

RSS

Ajuts P. Investigador Predoc
Convocatòria d'un contracte d'investigador predoctoral en formació en el Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística, a càrrec dels fons del projecte mayFLYeye "The evolution of new organs during insects' conquest of the sky" amb NºGA 101043751-050523FBG, i finançat per Horizon Europe.
05/05/2023 11:28 - Publishing register

Requests

Deadline for application submission from 05/05/2023 to 31/05/2023

URL de les sol·licituds Tramitació de la sol·licitud

Text

IMPORTANT:

All applicants must email the all required document through "Instància Genèrica" RRHH - PERSONAL ACADÈMIC

Candidates must submit at least the following documentation:

  1. CV indicating research experience in the relevant field.
  2. Application form and declaration of responsibility.
  3. Documentation accrediting the fulfillment of the requirements in accordance with base II of the conditions of the call, as well as the rest of the required documentation (Annex to the conditions of the call).

Further documentation

Electronic office