You are here: Home →  Services → Grants

Grants

RSS

Ajuts UB
Convocatòria dels Premis Ana María Muñoz Amilibia per a treballs de fi de grau i el Premi Mercè Roca Roumens per a treballs de fi de màster amb perspectiva de gènere i interseccionalitat, de l'Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona (2020/2022)
30/05/2023 21:53 - Publishing register

General information

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió del premi al millor TFG i TFM en matèria d'arqueologia, defensat i presentat durant els cursos 2020 - 2021 i 2021 - 2022 per l'alumnat de les Facultats de la Universitat de Barcelona implicades en l'Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB) que incorpori la perspectiva de gènere i la interseccionalitat, d'acord amb els requisits i en els termes que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

Requests

Deadline for application submission from 31/05/2023 to 14/06/2023

Presentation place

Cal tenir en compte que aquesta via de presentació de la documentació té una limitació de 2 MB dels documents que es poden adjuntar. 

En el cas que els treballs superin aquesta limitació s'hauran d'enviar a l'adreça de correu institut.arqueologia@ub.edu   

URL de les sol·licituds Tramitació de la sol·licitud

Electronic office